Gửi báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời quý Công ty gửi Báo giá chi phí dự toán dịch vụ điều tra, khảo sát xác định giá đất đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Báo giá dự toán chi phí phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, đảm bảo điều kiện theo quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 08/7/2022.
Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý Công ty liên lạc số điện thoại: 023 .3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để lấy dữ liệu các tuyến đường, vị trí cụ thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chi tiết Công văn số 2193/STC-GCS ngày 27/06/2022 tại đây