Góp ý dự thảo chiến lược quản lý tài chính bền vững cho rủi ro thiên tai và dịch bệnh của thành phố Đà Nẵng 

 
 
Chi tiết dự thảo Quyết định tại đây
Dự thảo chiến lược" Thành phố Đà Nẵng tăng cường khả năng chống chịu về tài chính với rủi ro thiên tai, dịch bệnh".