Các hoạt động văn hóa,lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2017 

Công văn số 117/STTTT-TTBCXB ngày 23/01/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc giới thiệu,quảng bá các hoạt động văn hóa,lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2017

File đính kèm: