Xây dựng thành phố thông minh hơn 

       Xây dựng thành phố thông minh hơn  
      Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 18/08/2017  
     
              Chương trình tiếp nhận câu hỏi từ hôm nay tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0236.1022/nhấn số 4 (Trong thời gian diễn ra buổi đối thoại) Chương trình đối thoại trực tuyến của Cổng Thông tin điện tử thành phố được cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn. Quý vị có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn.

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục