Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng: Thực trạng và Giải pháp. 

Buổi giao lưu diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 29/11/2016
Chương trình tiếp nhận câu hỏi từ ngày 28/10/2016 tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0511.3881.888,  0511.3881.883/nhấn số 1 (Trong thời gian diễn ra buổi đối thoại)
Chương trình đối thoại trực tuyến của Cổng Thông tin điện tử thành phố được cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn.
Quý vị  có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn.
 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục