Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng "Chiến dịch Giờ Trái đất 2022" trên địa bàn TP Đà Nẵng  

 Chi tiết công văn số 47/KH- UBND thành phố ĐN ngày 11/3/2022 tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục