ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2021 

 Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong năm 2021 về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 02/4/2021; đồng thời tổ chức thực hiện Công văn số 2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 24/6/2021 tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021

 

Năm 2021, chủ đề trọng tâm Ngày Môi trường thế giới 05/6 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration). Đây là năm được UNEP phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương; giúp xóa đói giảm nghèo; chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2021 là “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên” (We're part of the solution - For Nature). Thông điệp này tiếp tục chủ đề năm 2020 nhằm kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân. 

THỜI GIAN HƯỞNG ỨNG

Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/8/2021, và hoạt động cao điểm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong thời gian này.

Các hoạt động triển khai cụ thể, đề nghị các cơ quan, ban, ngành lưu ý khi xây dựng kế hoạch chi tiết phải có phương án cụ thể và đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

       1. Đẩy mạnh truyền thông cao điểm về triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 thông qua Tháng hành động vì môi trường năm 2021 và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 trên phạm vi toàn thành phố; thông tin, tuyên truyền, huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước, doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân thành phố để triển khai hiệu quả Đề án.

2. Tập trung các nguồn lực để thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” với các hoạt động thiết thực phù hợp tình hình thực tế; gắn với công tác truyền thông thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố nhằm thúc đẩy, tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện mục tiêu Đề án xây dựng thành phố Môi trường đã đề ra.

3. Huy động sự tham gia chủ động và tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các phong trào ra quân bảo vệ môi trường, Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, phân loại chất thải rắn tại nguồn, chống rác thải nhựa,… trên phạm vi toàn thành phố.

4. Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền về hoạt động của Đề án và Tháng hành động vì môi trường một cách ý nghĩa, thiết thực; việc tổ chức các hoạt động phù hợp đối với từng nhóm đối tượng, từng khu vực đô thị, nông thôn, có trọng tâm trọng điểm và được thực hiện thường xuyên, liên tục.

5. Công tác tổ chức đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và có giải pháp phòng ngừa dịch Covid-19, phù hợp với các quy định hiện hành; Ưu tiên sử dụng chất liệu thân thiện môi trường, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong quá trình tổ chức.

Nguồn: danang.gov.vn

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục