Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 7/2020 

 Chi tiết công văn số 2617/STC-VP ngày 14/7/2021 tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục