Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 

  Chi tiết công văn số 1566/UBND-ĐTĐT - 20/03/2021 - UBND thành phố Đà Nẵng tại đây 1566 cv_signed.PDF

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục