Tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 

 Giờ Trái đất 2021 bằng cách tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30’ đến 21h30’ Thứ Bảy,ngày 27/3/2021.

Đường dẫn tải về tài liệu tuyên truyền:

https://drive.google.com/file/d/1g4IGL5BRtWMtBqYazn1lVMYhbRvuOzkM/view

(Có Kế hoạch số 45/KH-UBND kèm theo)

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục