Thành lập 02 Ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và 15 Ban bầu cử HĐND thành phố khóa X tại Đà Nẵng 

 Ngày 11-3, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc thành lập các ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng và các ban bầu cử HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thành lập 02 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng và 15 ban bầu cử HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 bao gồm 3 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu. Trưởng Ban là Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung; 03 Phó Ban gồm: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam; Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng Trần Việt Dũng; Phó Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Lê Mậu Cường.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 bao gồm 3 quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và 2 huyện: Hòa Vang, Hoàng Sa. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Trưởng Ban; 03 Phó Ban gồm: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Nguyễn Bá Sơn; Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng Lê Văn Minh; Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Phan Thanh Long.

Bên cạnh đó, thành lập 15 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố. Cụ thể, tại quận Hải Châu có 3 ban bầu cử (số 1, 2, 3); quận Thanh Khê có 3 ban bầu cử (số 4, 5, 6); quận Liên Chiểu có 2 ban bầu cử (số 7 và số 8); quận Sơn Trà có 2 ban bầu cử (số 9 và số 10). Ban bầu cử số 10 gồm huyện Hoàng Sa và 3 phường Mân Thái, Thọ Quang và Nại Hiên Đông. Tại quận Ngũ Hành Sơn có 1 ban bầu cử (số 11); quận Cẩm Lệ có 2 ban bầu cử (số 12 và 13); huyện Hòa Vang có 2 ban bầu cử (số 14 và 15).

Nguồn: danang.gov.vn

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục