Thông báo thỏa thuận khung các Gói thầu Mua sắm tập trung năm 2020 

 Download file đính kèm tại đây
 
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
 
 
 
Thỏa thuận khung
 
 
 
 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục