Phê duyệt kế hoạch lựu chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020 

 Chi tiết Quyết định số 3367/ QĐ-UBND ngày 10/09/2020 của UBND thành phố tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục