Công điện về công tác phòng, chống vùng áp thấp, không khí lạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất 

Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng chi tiết tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục