Ứng phó với Bão số 5 và mưa lớn 

 Công điện số 5/CĐ-PCTT xen chi tiết tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục