Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 

 Xem nội dung chi tiết tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục