Thông tin tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 29 

Bằng các phương tiện như: máy ghi hình, ghi âm, điện thoại di động, v..v.... khi giao tiếp, giải quyết hồ sơ, công việc ông, bà hãy cung cấp cho chúng tôi những thông tin, hình ảnh về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, nhất là trong việc thực hiện "5 xây"  xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức: trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỹ cương, gương mẫu và "3 chống" là chống các biểu hiện: quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức.

Thông tin, hình ảnh mà quý ông, bà cung cấp cho chúng tôi sẽ được xem xét, kiểm chứng, xử lý theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức  và công khai theo quy định.

Việc làm của quý ông, bà sẽ là hành động thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của thành phố.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cung cấp thông tin, hình ảnh và ý kiến đóng góp của quý ông, bà.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ:

- Văn phòng Sở Tài chính - Tầng 8, Trung tâm hành chính TPĐN - Điện thoại: 05113 822130  -  Email: stc@danang.gov.vn

Hoặc có thể chia sẻ trực tiếp ở đây

Các văn bản liên quan:

- Chỉ thị 29/CT-UBND ngày 6/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỹ luật; kỹ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TP trong tình hình mới

- Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 26/3/2014 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng

- Kế hoạch số 958/KH-STCngày 7/2/2014 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai thực hiện CT số 29-CT/TU BTV Thành ủy ĐN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xd đội ngũ cán bộ CCVC đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới


Sự kiện tin tức cùng chuyên mục