Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: máy in, máy photocopy thuộc gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công phục vụ cho hoạt động các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt 2/2019) 

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: máy in, máy photocopy thuộc gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công phục vụ cho hoạt động các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt 2/2019)
 
 
Xem chi tiết tại đây: 528/QĐ-STC

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục