Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan đơn vịu thuộc phạm vi TPĐN quản lý đợt 2/2019 

 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan đơn vịu thuộc phạm vi TPĐN quản lý đợt 2/2019.
 
Xem chi tiết tại đây: 4503/QĐ-STC

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục