Thỏa thuận khung Gói thầu 06: Mua sắm tập trung máy photocopy thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019 

Công văn số 2956/STC-HCSN ngày 29/7/2019 của Sở Tài chính về việc thông báo Thỏa thuận khung Gói thầu 06: Mua sắm tập trung máy photocopy thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019
 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 2956/STC-HCSN 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục