Thỏa thuận khung Gói thầu 05: Mua sắm tập trung máy chiếu thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019 

 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 2607/STC-HCSN

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục