Thỏa thuận khung Gói thầu 03: Mua sắm tập trung máy in thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019  


 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 2605/STC-HCSN 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục