Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong phong trào gìn giữ trật tự an toàn giao thông 

  Ngày 23/8, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào “Cựu chiến binh Việt Nam gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”
+Tại Lễ phát động, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được yêu cầu các cấp Hội, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau: Hội CCB các cấp vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí ( số vụ, số người chết, số người bị thương). Sẵn sàng phối hợp tham gia điều tiết giao thông tại các trọng điểm, các nút giao thông thời gian cao điểm theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Phát huy vai trò giám sát của Cựu chiến binh và người dân thực thi pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông. Mỗi gia đình, mỡi hội viên là một tấm gương sáng trong văn hóa giao thông, chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Tổ chức Hội các cấp, chú trọng tập huấn, kỹ năng an toàn giao thông cho cán bộ hội, hội viên, tuyên truyền viên. Phối hợp với Ban an toàn giao thông địa phương thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động. Xây dựng và nhân rộng các mô hình , điển hình tiến trong phong trào ‘Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT’
+Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, trong 7 tháng năm 2019 tai nạn giao thông tiếp tục giảm, đây là nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các cấp hội cựu chiến binh. Các cấp Hội Cựu chiến binh cả nước đã tích cực tham gia hưởng ứng và triển khai nghiêm túc, toàn diện, với hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh đã gương mẫu thực hiện và làm nòng cốt tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành các quy định về an toàn giao thông.
 Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng Bằng khen 3 cá nhân, 9 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”. Đồng thời, Hội tặng 5 suất quà cho 5 gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục