Nâng mức phát triển "Thành phố môi trường" lên "Thành phố sinh thái" vào năm 2030 

Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường”, Đà Nẵng đã có những thay đổi lớn, phát triển vượt bậc, trong đó có chất lượng môi trường. Trong 10 chỉ số về chất lượng môi trường cập nhật hướng đến năm 2020, Đà Nẵng đã đạt 7 chỉ số.
Sau 10 năm thực hiện đề án, trong 10 chỉ số về mục tiêu hướng đến năm 2020 của 3 tiêu chí chất lượng môi trường không khí, chất lượng môi trường nước và chất lượng môi trường đất, thành phố đã thực hiện đạt 7 chỉ số. Theo đó, đối với tiêu chí chất lượng môi trường, chỉ số ô nhiễm không khí (API) tại khu vực đô thị luôn nhỏ hơn 100 (đo đạc bằng các trạm quan trắc tự động và liên tục), đặc biệt, chỉ số API trong năm 2018 chỉ có 58.
Năm 2008, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 21-8-2008 triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” với mục tiêu hướng đến năm 2020 trở thành thành phố thân thiện môi trường, đạt các mục tiêu cụ thể: bảo đảm các yêu cầu về chất lượng môi trường đất, chất lượng môi trường nước, chất lượng môi trường không khí, tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước đến thành phố; ngăn ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường, có đủ năng lực xử lý và khắc phục các sự cố môi trường…
Về chỉ số độ ồn tại các khu vực dân cư và đường phố, các kết quả quan trắc định kỳ đều đạt, nhỏ hơn 60dB(A) ở khu dân cư và nhỏ hơn 75dB(A) ở đường phố.
Chỉ số về diện tích không gian xanh đô thị bình quân đầu người vào năm 2005 chỉ đạt 2m2/người thì trong 2 năm 2017 và 2018 đã đạt từ 7,46–7,51m2/người (mục tiêu đến năm 2020 là từ 6-8m2/người); đồng thời, độ che phủ rừng đã đạt 46,66%, tăng 8,1% so với năm 2008 (36,4%), cao hơn mức bình quân của cả nước (41,45%) là 5,21% và cao hơn mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 (mục tiêu 44%) là 2,66%.
Đối với tiêu chí chất lượng môi trường nước, chỉ số về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch bình quân tại các quận nội thành đạt 97,83% (cao hơn 40,47% so với năm 2005, cao hơn 2,83% so với mục tiêu đến năm 2020).
 Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch tại khu vực nông thôn là 76,81% (cao hơn 72,71% so với năm 2005, cao hơn 6,81% so với mục tiêu đến năm 2020), riêng các khu vực của huyện Hòa Vang đã triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, 100% hộ dân đều đã sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.
Theo tính toán, tổng lượng nước thải sinh hoạt thu gom đạt trên 61% nhưng chỉ số về tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý mới đạt 42-45% (của 3 trạm xử lý nước thải) do các trạm xử lý nước thải hiện đang đầu tư chưa hoạt động và 2 trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn, Hòa Cường xử lý chưa đạt yêu cầu. Về chỉ số tỷ lệ nước thải công nghiệp đạt yêu cầu xả thải, 100% khu công nghiệp và Khu Công nghệ cao đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chất lượng nước thải sau xử lý cơ bản bảo đảm quy chuẩn môi trường.
Về tiêu chí chất lượng môi trường đất, chỉ số về tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 65%. 100% chất thải rắn y tế được quản lý đạt yêu cầu...
Đối với 3 chỉ số chưa đạt được so với mục tiêu đến năm 2020, gồm: tỷ lệ các nhà máy kiểm soát ô nhiễm không khí; tỷ lệ chất lượng nước đạt yêu cầu tại các khu vực: sông, ven biển, hồ, nước ngầm; tỷ lệ tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp, do mục tiêu đề ra quá cao nên đang được điều chỉnh để tổ chức đánh giá.
Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và chuyên gia, đơn vị tư vấn tiếp tục xây dựng đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” giai đoạn năm 2020-2030, tầm nhìn năm 2045 trên cơ sở Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27-1-2019 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương có liên quan với mục tiêu là xây dựng hệ thống quản lý môi trường bền vững, hướng đến xây dựng thành phố sinh thái.
Cụ thể, đến năm 2025, kiểm soát tốt chất lượng môi trường của thành phố (nước, không khí, đất); hoàn thành các tiêu chí đã được cập nhật đến năm 2025.
Đến năm 2030, thiết lập được các hệ thống quản lý môi trường của thành phố theo nền tảng thành phố sinh thái; xây dựng và phấn đấu đạt các tiêu chí về thành phố sinh thái.
Đến năm 2045, Đà Nẵng là thành phố sinh thái, có bản sắc riêng, đáp ứng các tiêu chí về thành phố sinh thái của khu vực và quốc tế.
HOÀNG HIỆP (Theo Báo Đà Nẵng)

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục