Đà Nẵng - Điểm đến của các nhà đầu tư 

 
Chương trình diễn ra vào lúc: 08:30 - Ngày 09/05/2019

 

 

Chương trình tiếp nhận câu hỏi từ hôm nay tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0236.1022/nhấn số 1 (Trong thời gian diễn ra buổi đối thoại)
Chương trình đối thoại trực tuyến của Cổng Thông tin điện tử thành phố được cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn.

 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục