Chỉ thị về Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 

 Chỉ thị số 19/CT-BTTTT về Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 xem chi tiết tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục