Kế hoạch thực hiện đề án "Xây dựng Đà Nẵng- thành phố môi trường" năm 2018 của UBND thành phố. 

Kế hoạch số 2817/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố về thực hiện đề án "Xây dựng Đà Nẵng- thành phố môi trường" năm 2018.
 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 2817/KH-UBND
 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục