Chuyển đổi số

Kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2022-2025(10/05/2022)

Giao ban công nghệ thông tin ngành Tài chính: Bàn giải pháp triển khai năm 2022 (27/04/2022)

Điểm nhấn trong chuyển đổi số ngành Tài chính(15/04/2022)

Bộ Tài chính tích hợp 349/518 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia(25/03/2022)

Đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, địa phương dựa trên 7 tiêu chí(07/03/2022)

Chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số cho 63 tỉnh, thành phố(21/01/2022)

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia(21/01/2022)

Giai đoạn 2020-2022: Bộ Tài chính điện tử hóa 230 chế độ báo cáo đạt tỷ lệ 79,31%(19/01/2022)

Từ 01/01/2022: Bộ Tài chính áp dụng chữ ký số trên chương trình eDocTC(19/01/2022)

Viettel khai trương mạng 5G tại Đà Nẵng(23/12/2021)

Bộ Tài chính tổ chức hội thảo lấy ý kiến về kết quả rà soát Luật giá với các Luật chuyên ngành(21/12/2021)

Dấu ấn tích cực từ chuyển đổi số(09/12/2021)

Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Chuyển đổi sô(03/12/2021)

Giai đoạn 2021 – 2025: Bộ Tài chính hướng tới Chính phủ số(03/12/2021)

80 gian hàng tham gia Surf 2021 dưới hình thức công nghệ ảo trực tuyến(17/11/2021)

Năm 2030: Chúng tôi kỳ vọng dẫn dắt sự phát triển kinh tế số dựa trên đẩy mạnh giá trị gia tăng của các dịch vụ tài chính(11/11/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về chuyển đổi số tại Bộ Tài chính(10/11/2021)

Ký kết bản ghi nhớ về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021 - 2025(01/11/2021)

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 (21/10/2021)

Chuyển đổi số không chỉ chuyển đổi công nghệ mà là chuyển đổi tư duy(15/10/2021)