Chuyển đổi số

Ngày chuyển đổ số thành phố Đà Nẵng(26/03/2021)

Ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa hoạt động quản lý kinh tế xã hội(23/03/2021)

Phát triển chính phủ điện tử: Ngành Tài chính đã có bước tiến vượt bậc(15/03/2021)

Hội sách online - Bước đi đầu trong chuyển đổi số của ngành xuất bản(12/03/2021)

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại diễn đàn công nghệ mở Việt Nam(12/03/2021)

Tăng tốc thực hiện chuyển đổi số trong mọi ngành nghề, lĩnh vực(12/03/2021)

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng toàn cầu(12/03/2021)

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị chuyển đổi số y tế(12/03/2021)

góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030(12/03/2021)

Vì sao cần chuyển đổi số(12/03/2021)

Nhà lãnh đạo chuyển đổi số là ai(12/03/2021)

Chuyển đổi số doanh nghiệp là gì(12/03/2021)

Cẩm nang Chuyển đổi số (12/03/2021)

Tập đoàn Viettel đề xuất hợp tác, đồng hành cùng thành phố triển khai các dự án xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số(13/01/2021)

Phát huy mạnh mẽ hơn vai trò hạt nhân chuyển đổi số tại địa phương(13/01/2021)

Bộ TT&TT công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số(13/01/2021)