Chuyển đổi số

Kho bạc Nhà nước cung cấp tiện ích mới cho người sử dụng dịch vụ công trực tuyến(29/03/2023)

Bộ Tài chính sẽ ban hành quy chế mới về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng (29/03/2023)

Áp dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền về an toàn giao thông(29/03/2023)

Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số(29/03/2023)

Triển khai mô hình thành phố thông minh toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2023(29/03/2023)

Triển khai quyết liệt chủ đề năm 2023(16/12/2022)

Ngày 21-12: Hội nghị "Chuyển đổi số và các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp và nhà máy sản xuất"(16/12/2022)

Chuyển đổi số không dùng tiền mặt trong chi trả an sinh xã hội (16/12/2022)

Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính (18/11/2022)

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn thành phố(14/11/2022)

Ban hành Đề án truyền thông Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025(08/11/2022)

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay thực hiện chuyển đổi số: Bài 1: Trọng trách của Đoàn thanh niên trong thực hiện chuyển đổi số(24/10/2022)

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay thực hiện chuyển đổi số: Bài 2: Hiệu quả từ các hoạt động chuyển đổi số trong công tác Đoàn(24/10/2022)

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay thực hiện chuyển đổi số: Bài 3: Thanh niên phải đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số(24/10/2022)

Bộ Tài chính lấy ngày 10/10 hàng năm là ngày chuyển đổi số (04/10/2022)

Triển khai sử dụng chính thức nền tảng Công dân số thành phố Đà Nẵng(14/09/2022)

Văn phòng UBND thành phố phải quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thực thi công vụ(12/09/2022)

Chuyển đổi số - chìa khóa phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng(29/08/2022)

Đà Nẵng - Khánh Hoà: Trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số(09/08/2022)

Lan tỏa cuộc thi ''Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số quốc gia - Viet Solution" năm 2022(09/08/2022)