Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19(20/01/2021)

Triển khai thực hiện nội dung công điện số 1711/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(07/01/2021)

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19(27/11/2020)

Hướng dẫn việc nhập cảnh và cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID - 19(01/10/2020)

Chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP(28/09/2020)

Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ĐN(18/09/2020)

Thành lập Tổ công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVD-19 tại thành phố Đà Nẵng(11/09/2020)

Hướng dẫn quy định yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong các lĩnh vực (SBN liên thông)(10/09/2020)

Chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP(07/09/2020)

Ban hành quy định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn TPĐN trong tình hình hiện nay.(07/09/2020)

Tăng cường công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19(01/09/2020)

Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động(27/08/2020)

Ứng dụng CNTT trong hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19(21/08/2020)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng CP(19/08/2020)

Về việc tiếp tục khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19(05/08/2020)

Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống dịch COVID-19(15/05/2020)

Thông điệp truyền hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới(28/02/2020)

Cập nhật một số thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(28/02/2020)