Thông tin - Tuyên truyền

Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân(21/10/2020)

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020-2025(12/10/2020)

Triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(01/10/2020)

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) (30/09/2020)

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020)(30/09/2020)

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020)(30/09/2020)

Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(08/09/2020)

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường kỷ luật, phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh(17/06/2020)

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025(12/06/2020)

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021(19/05/2016)