Thông tin - Tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 11/2022(16/11/2022)

Tình hình và kết quả phản hồi thông tin báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 10/2022(16/11/2022)

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL SỞ TÀI CHÍNH THAM MƯU HĐND THÀNH PHỐ BAN HÀNH NĂM 2022(16/11/2022)

Hưởng ứng“Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên- Huế” năm 2022(11/11/2022)

Đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng tham gia Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022(10/11/2022)

BC_Tình hình và kết quả phản hồi thông tin báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 9/2022(07/11/2022)

Triển khai Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật (07/11/2022)

Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023(31/10/2022)

Tuyên truyền tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023(31/10/2022)

Liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn TP(31/10/2022)

Truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022(12/10/2022)

Ngày 7-10: Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2022"(05/10/2022)

Tuyên truyền Hội thi Tìm hiểu kiến thức về An toàn thực phẩm(05/10/2022)

[Trailer] Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022(04/10/2022)

Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu thực hiện Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030(07/09/2022)

Phối hợp triển khai khảo sát nhu cầu về nhà ở(07/09/2022)

Thông tư 53/2022/TT-BTC(16/08/2022)

Thông tư 47/2022/TT-BTC(16/08/2022)

Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 8/2022(16/08/2022)

Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2022(16/08/2022)