Đối thoại trực tuyến

An toàn thực phẩm, vì sức khỏe cộng đồng', diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 25/07/2018(23/07/2018)

Quan hệ lao động và an toàn lao động trong doanh nghiệp Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 15/06/2018(09/07/2018)

Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 15/05/2018(09/07/2018)

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Nẵng(03/01/2018)

Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp(29/11/2017)

Hội đồng nhân dân với cử tri(13/11/2017)

Xây dựng thành phố thông minh hơn(21/08/2017)

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(08/06/2017)

Hội đồng nhân dân với cử tri(30/05/2017)

Lao động - Việc làm và An toàn lao động(11/05/2017)

PCI và vị thế Đà Nẵng(18/04/2017)

Chế độ chinh sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế(14/12/2016)

Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng: Thực trạng và Giải pháp.(21/11/2016)

Đà Nẵng, điểm đến công nghệ!(26/10/2016)

Đối thoại trực tuyến " Cơ quan thuế đồng hành cùng người nộp thuế thực thi chính sách thuế mới năm 2016"(15/09/2016)

Đối thoại trực tuyến "Chào năm học mới"(27/06/2016)

Chương trình đối thoại trực tuyến Vệ sinh an toàn thực phẩm(04/05/2016)

Xây dựng Đà Nẵng, thành phố khởi nghiệp (20/04/2016)

Cấp giấy phép xây dựng (20/11/2015)

Chung tay Cải cách hành chính (20/11/2015)