Đối thoại trực tuyến

Đà Nẵng tổ chức hội chợ du lịch trực tuyến(15/03/2022)

Trực tiếp đối thoại “Tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu và chế độ bảo hiểm y tế miễn phí"(15/03/2022)

Chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển(26/08/2019)

Chính sách Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng(14/05/2019)

Đà Nẵng - Điểm đến của các nhà đầu tư(03/05/2019)

Thực hiện chính sách đối thoại về Lao động, Tiền lương và BHXH(28/03/2019)

Khởi nghiệp với thành phố thông minh(05/03/2019)

An toàn thực phẩm, vì sức khỏe cộng đồng', diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 25/07/2018(23/07/2018)

Quan hệ lao động và an toàn lao động trong doanh nghiệp Diễn ra vào lúc: 14:00 - Ngày 15/06/2018(09/07/2018)

Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 15/05/2018(09/07/2018)

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Nẵng(03/01/2018)

Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp(29/11/2017)

Hội đồng nhân dân với cử tri(13/11/2017)

Xây dựng thành phố thông minh hơn(21/08/2017)

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(08/06/2017)

Hội đồng nhân dân với cử tri(30/05/2017)

Lao động - Việc làm và An toàn lao động(11/05/2017)

PCI và vị thế Đà Nẵng(18/04/2017)

Chế độ chinh sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế(14/12/2016)

Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng: Thực trạng và Giải pháp.(21/11/2016)