Phần mềm tài chính

# Tên phần mềm Phiên bản Mô tả Tải về
1 Tabmis 26.7.2016 26.7 Hướng dẫn xử lý lỗi Tabmis: Tải host này về máy, bỏ vào thư mục C:\Windows\System32\Drivers\etc Tải về
2 Tabmis 1.0 Tabmis Tải về
3 Sửa lỗi Tabmis từ ngày 14/10/2012 Copy file này vào thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc Tải về
4 Phần mềm Kế toán HCSN 10.0 (Theo Thông tư 107) 10 Phần mềm Kế toán HCSN Phiên bản 10 (Nâng cấp sửa đổi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017) Tải về
5 Phần mềm Kế toán HCSN DAS 10.0 (Theo Thông tư 107) - Cài cho máy chủ 10 Phần mềm Kế toán HCSN 10.0 (Theo Thông tư 107) - Cài cho máy chủ, chia sẻ dùng nhiều máy Tải về
6 Phần mềm Kế toán HCSN DAS 10.0 (Theo Thông tư 107) - Cài cho máy trạm 10 Phần mềm Kế toán HCSN 10.0 (Theo Thông tư 107) - Cài cho máy trạm Tải về
7 Hướng dẫn cài phần mềm Kế toán HCSN 10 (Theo Thông tư 107) , cài mạng dùng nhiều máy tính 10 Hướng dẫn cài phần mềm Kế toán HCSN 10 (Theo Thông tư 107) ,cài mạng dùng nhiều máy tính.Hỗ trợ:3863.820 - 0916.855.886 Tải về
8 Firebird-2.5.6._x64 64 Firebird-2.5.6._x64 Tải về
9 Firebird-2.5.6_Win32 32 Firebird-2.5.6_Win32 Tải về
10 Hướng dẫn định khoản trên phần mềm kế toán theo Thông tư 107 10 Hướng dẫn định khoản trên phần mềm kế toán theo Thông tư 107 Tải về
11 Bản nâng cấp từ IMAS 2013 (Theo Thông tư 107) Bản nâng cấp từ Imas 2013 Tải về
12 Hỗ trợ từ xa để cài đặt phần mềm 6.0 Hỗ trợ từ xa để cài đặt phần mềm (giải nén để chạy) Tải về
13 thu chi Tải về
No rows match the filter...