Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá các tháng còn lại trong năm 2022

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 24/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu; để tăng cường công tác điều hành giá các tháng còn lại trong năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2372/UBND-STC ngày 29/4/2022 triển khai tại địa phương. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện các biện pháp điều hành giá các tháng còn lại trong năm 2022, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tập trung thực hiện công tác kiểm tra, bình ổn giá, chú trọng nhóm mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch, thiên tai, nhóm mặt hàng phục vụ năm học mới, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xăng dầu, gas... Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá.

2. Thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình giá cả thị trường trên địa bàn thành phố, đặc biệt giá cả các mặt hàng chịu ảnh hưởng bởi giá xăng dầu, giá cả trong dịp lễ, Tết để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng phục vụ sinh hoạt của người dân.

3. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về kiểm soát dịch bệnh, cân đối nguồn cung để ổn định giá thịt lợn, theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, cung cầu mặt hàng thịt lợn, thịt bò. 

4. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, kê khai giá, bán đúng giá niêm yết của các cá nhân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý, thu cao hơn mức giá kê khai, các trường hợp đầu cơ ép giá, găm hàng gây bất ổn thị trường. Kịp thời tham mưu UBND thành phố bổ sung mặt hàng thuộc diện kê khai giá.

Đính kèm Công văn số 2372/UBND-STC ngày 29/4/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng./.

 

Phạm Thị Ngọc Thu

Tin tức khác cùng chuyên mục