Triển khai thực hiện các Chỉ thị của Trung ương và Thành phố; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2022 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

 Chi tiết Kế hoạch số 14/KH-STC  ngày 04/05/2022 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục