Tập huấn lập hồ sơ công việc điện tử trên môi trường mạng

 Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025” và Kế hoạch số 6901/KH-UBND ngày 17/10/2020 về thực hiện triển khai Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” của thành phố.

Chiều ngày 26 tháng 4 năm 2022, Sở Tài chính tổ chức buổi tập huấn công tác lập hồ sơ điện tử nhằm để hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản, tài liệu điện tử, lập hồ sơ, nộp lưu tài liệu điện tử và lưu trữ cơ quan trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho toàn thể công chức, người lao động.

 Tham dự buổi tập huấn có ông Trần Vũ Linh, Trưởng phòng Quản lý văn thư lưu trữ – Sở Nội vụ báo cáo viên tại buổi tập huấn và gần 50 công chức, người lao động.

 Tại buổi tập huấn, công chức, người lao động được nghe quy trình lập hồ sơ công việc điện tử. Việc lập hồ sơ điện tử được xem là nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm thực hiện tốt việc chuyển đổi số từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, lưu trữ văn bản điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, giảm thiểu chi phí và thời gian khi thực hiện lưu trữ văn bản giấy.

                Trong quá trình hướng dẫn và thực hành, công chức, người lao động tích cực trao đổi, thảo luận. Ông Trần Vũ Linh đã giải đáp các vướng mắc những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan.

           Buổi tập huấn đã diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, khẩn trương và có hiệu quả. Kết thúc buổi tập huấn công chức, người lao động tham dự đều thực hành tốt công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan và đảm bảo triển khai thực hiện tại cơ quan.

Đặng Thị Mai

Tin tức khác cùng chuyên mục