Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và Chuyên đề năm 2022.

 HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT KẾT LUẬN 21-KL/TW, QUY ĐỊNH 37-QĐ/TW VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

         Chiều ngày 22/4/2022, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và triển khai Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

 Đ/c Bùi Xuân - Nguyên Phó Ban Tuyên Giáo Thành ủy trình bày tại Hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Xuân, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28/01/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW  của BCH Trung ương Đảng Khóa XIII.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Hồ Ngọc Phương Phó Bí thư Đảng ủy Sở khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (Khoá XIII); đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và thực hiện Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” theo Kế hoạch số 329-KH/ĐUS ngày 18/03/2022 của Đảng ủy Sở; Nghiên cứu hệ thống bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đ/c Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện nghiêm các kết luận, quy định; vận dụng vào thực tiễn công tác, nhiệm vụ chuyên môn, trên từng cương vị công tác, đồng thời mỗi đồng chí đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Sở Tài chính, xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lê Kim Tuấn

 

Tin tức khác cùng chuyên mục