Đảm bảo giải ngân kịp thời, công khai, minh bạch đúng đối tượng

 Ngày 13-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố về tình hình hoạt động quý I năm 2022.

Trong quý I năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã thông báo kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 để triển khai cho vay kịp thời không để tồn đọng vốn.

Nguồn vốn Trung ương chỉ tiêu huy động từ tổ chức, cá nhân trên thị trường tăng 15 tỷ đồng, nhận tiền gửi từ tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn giảm 5 tỷ đồng, chỉ tiêu cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn NHCSXH huy động tăng 100 tỷ đồng, chỉ tiêu cho vay hộ mới thoát nghèo giảm 10 tỷ đồng. 


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc

Về thực hiện kế hoạch tín dụng, tính đến ngày 31-3, tổng nguồn vốn đạt 3.529,8 tỷ đồng, tăng 157,1 tỷ đồng so với năm 2021. Nguồn vốn huy động tại địa phương được TW cấp bù lãi suất đạt 425,1 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch. Trong đó, huy động vốn từ tổ chức cá nhân đạt 137,1 tỷ đồng, huy động vốn tại điểm giao dịch xã đạt 25,3 tỷ đồng, huy động thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 262,6 tỷ đồng.

Về sử dụng vốn, 3 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 387,3 tỷ đồng với 7.564 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 233,7 tỷ đồng. Tổng dư nợ 3.518,1 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, tăng 153,6 tỷ đồng (+4,56%) so với năm 2021. 

Nợ quá hạn và nợ khoanh là 2.250 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng dư nợ, giảm 0,01% so với năm 2020, trong đó: nợ quá hạn 2.124 triệu đồng, tỷ lệ 0,06%/tổng dư nợ; nợ khoanh 126 triệu đồng, tỷ lệ 0,003%/tổng dư nợ.

Kết quả thực hiện Hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội đoàn thể, tổng dư nợ ủy thác 3.420,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 97% tổng dư nợ, tăng 139,2 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 4,24% so với 2021. 

Trong 3 tháng đầu năm 2022, doanh số cho vay đạt 368,7 tỷ đồng với 7.452 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 229,3 tỷ đồng. Huy động vốn thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 262,6 tỷ đồng, với 97,8% tổ viên tham gia gửi tiết kiệm. 

Nợ quá hạn và nợ khoanh là 2.099 triệu đồng, trong đó, nợ quá hạn là 1.973 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,06%/ dư nợ ủy thác.

Theo ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố, trong thời gian qua, NHCSXH thành phố đã tập trung giải ngân các nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là nguồn vốn thành phố ủy thác đối ứng 50 tỷ đồng vào cuối năm 2021 và nguồn vốn ủy thác năm 2022 là 100 tỷ đồng, để các hộ nghèo, đối tượng chính sách khác có nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Song song với đó, tập trung xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, thứ hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng. Trong 3 tháng đầu năm 2022, đã giải ngân cho 7.554 lượt khách hàng vay vốn với số tiền 385 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác phối hợp NHCSXH triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế diễn biến của dịch COVID-19. Đến 31-3, kết quả đối chiếu đạt 82, 27%/ tổng số khách hàng phải đối chiếu. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng cung cấp danh sách đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo theo chuẩn Trung ương, chuẩn thành phố để NHCSXH làm căn cứ cho vay.

Trong thời gian đến, BĐD NHCSXH thành phố sẽ tiếp tục giải ngân các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được phân bổ. Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 100% kế hoạch giao, nhất là chỉ tiêu huy động vốn từ các tổ chức cá nhân. Ban đại diện thực hiện kiểm tra giám sát đảm bảo tối thiểu 50% đơn vị cấp dưới, kiểm tra tối thiểu 50% tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trao tặng bằng khen của UBND thành phố cho 8 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

Khen thưởng 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng chính sách góp phần vào sự nghiệp phát kinh tế, xã hội của địa phương năm 2021

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị các thành viên Ban đại diện NHCSXH thành phố, quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát tại cơ sở. Thực hiện công tác bàn giao và nhận bàn giao các trường hợp khách hàng đi khỏi nơi cư trú đã có địa chỉ cụ thể theo danh sách do Công an thành phố cung cấp. Chính quyền địa phương nhận ủy thác phối hợp NHCSXH hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ theo quy định. 

Đồng thời, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, cung cấp danh sách các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, di dời nhà có nhu cầu vay xây nhà để ở theo Quyết định 3212/QĐ-UBND để NHCSXH làm căn cứ cho vay theo quy định. Kiểm tra giám sát việc cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, hoàn thiện hồ sơ xét duyệt cho vay và giải ngân đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch đúng đối tượng, đúng quy định của từng chương trình tín dụng chính sách.

Nguồn: danang.gov.vn

 

Tin tức khác cùng chuyên mục