Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030

 Chi tiết Công văn số 10/KH-STC ngày 31/03/2022 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục