Tăng cường công tác Quản lý, điều hành giá năm 2022

 Trước tình hình diễn biến của việc tăng giá xăng dầu ảnh hưởng đến tình hình giả cả trên thị trường, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái liên quan điều hành, quản lý giá năm 2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1572/UBND-STC ngày 25/3/2022 triển khai tại địa phương. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện các biện pháp điều hành giá năm 2022, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình giá cả thị trường trên địa bàn thành phố đặc biệt giá cả các mặt hàng do ảnh hưởng bởi giá xăng dầu, giá cả trong dịp Lễ, Tết để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng phục vụ sinh hoạt của người dân.

2. Tăng cường công tác quản lý kê khai giá, đặc biệt tăng cường việc theo dõi, cập nhật thông tin giá cước vận tải, giá xăng dầu, giá hàng hóa phòng chống dịch COVID-19. Kịp thời tham mưu UBND thành phố bổ sung mặt hàng thuộc diện kê khai giá.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá và kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đặc biệt chú ý các loại hàng hóa như xăng dầu, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, bộ xét nghiệm phát hiện vi-rút SARS-CoV-2.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kịp thời với nhiều hình thức về tình hình thị trường giá cả; công tác dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường, bảo đảm đầy đủ nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả hàng hóa, phục vụ đầy đủ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn thành phố; công khai, minh bạch thông tin về giá, nhất là hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý.

 

(Đính kèm Công văn số 1572/UBND-STC ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Ngô Thị Bích

Tin tức khác cùng chuyên mục