Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022

 UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) cho 15 dịch vụ thuộc lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình, cụ thể: a) Dịch vụ Bản tin truyền hình; b) Dịch vụ Chương trình thời sự tổng hợp; c) Dịch vụ Phóng sự; d) Dịch vụ Ký sự; đ) Dịch vụ Phim tài liệu; e) Dịch vụ Tạp chí; g) Dịch vụ Tọa đàm; h) Dịch vụ Giao lưu; i) Dịch vụ Tư vấn qua truyền hình; k) Dịch vụ Tường thuật trực tiếp; l) Dịch vụ Hình hiệu, Trailler; m) Dịch vụ Đồ họa; n) Dịch vụ Trả lời khán giả; o) Dịch vụ Chương trình truyền hình trên mạng Internet; p) Dịch vụ Chương trình biên tập trong nước.

Đối tượng áp dụng của Quyết định này bao gồm: UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan quản lý trực thuộc UBND thành phố để thực hiện đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình; Đơn vị sự nghiệp công lập, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình.  

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 04/4/2022.

Đính kèm Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022./.

 

Nguyễn Tú Danh

Tin tức khác cùng chuyên mục