Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà thuộcTPĐN và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan Trung ương đóng trên địạ bàn TPĐN

 Tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11/3/2022, HĐND thành phố Đà Nẵng quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nêu trên, cụ thể như sau:
 

STT

Danh mục dịch vụ

Giá dịch vụ

(đồng/xét nghiệm)

1

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn

11.200

2

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag bằng máy miễn dịch tự động/bán tự động mẫu đơn

30.800

3

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu đơn

149.000

-

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

45.400

-

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

103.600

4

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu gộp, gồm:

 

4.1

Trường hợp gộp 5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu)

78.800

-

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

24.100

-

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

54.700

4.2

Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu)

62.500

-

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

23.300

-

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

39.200

4.3

Trường hợp gộp 5 mẫu tại phòng xét nghiệm

112.500

-

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

48.400

-

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

64.100

4.4

Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm

97.200

-

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

49.200

-

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

48.000

 
Theo HĐND thành phố Đà Nẵng, giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 nêu trên đã bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương, chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm và được áp dụng cho các đối tượng cụ thể như sau:
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.
- Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế, người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo yêu cầu và tự chi trả.
- Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng và cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.
- Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2022, thay thế Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Võ Thị Kim Oanh

Tin tức khác cùng chuyên mục