Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính - ngân sách năm 2021

 Chi tiết Quyết định số 21/QĐ-STC ngày 13/01/2022 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục