Góp ý dự thảo Quyết định về danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Chi tiết Công văn số 754/STC-GCS ngày 11/03/2022 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục