Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về tập thể đã hoàn thành xuất sắt 3 nhiệm vụ trọng tân dược UBND thành phố Đà Nẵng giao năm 2021

 Chi tiết Quyết định số 500/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng ngày 17/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục