Tình hình giá cả thị trường trước Tết ngày 25/01/2022 (tức 23 tháng Chạp Âm lịch)

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Công văn số 8081/UBND-KT ngày 01/12/2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-BTC của Bộ Tài Chính;

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

               Về triển khai công tác theo dõi giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

(Bảng phụ lục các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nhâm Dần kèm theo).

Chi tiết công văn số 36/BC-STC của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng ngày 25/01/2022 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục