Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa X, kỳ họp thứ 4 về phí, lệ phí

 Chi tiết công văn số 215/STC-HCSN ngày 19/01/2021 của Sở tài chính thành phố Đà Nẵng tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục