Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố

 Chi tiết dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục