Tăng cường quản lý việc mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Chi tiết Công văn số 60/STC-GCS ngày 07/01/2022 tại đây
Phụ lục biểu mẫu tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục