Ban hành Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp và hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay

 Thực hiện chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, chiều 4-1, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiến hành thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Uỷ viên Trung ương, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì phiên thảo luận.

Theo dự thảo Nghị quyết, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đặt mục tiêu khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt tăng trưởng bình quân 6,5 - 7%/năm giai đoạn 2021-2025, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung và dài hạn. Phục hồi, phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là ngành, lĩnh vực quan trọng, tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, người lao động, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Với những mục tiêu trên, Chương trình xác định khung những vấn đề trọng tâm, cần tập trung giải quyết bao gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với quy mô thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023: Mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh (60 nghìn tỷ đồng); Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm (53,15 nghìn tỷ đồng); Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (110 nghìn tỷ đồng); Phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển (113,85 nghìn tỷ đồng); Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, huy động từ các Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước khoảng 10 nghìn tỷ đồng.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Duy Minh cho rằng, bằng nhiều giải pháp tích cực của Chính phủ, nền kinh tế đất nước đã bắt đầu phục hồi trong quý 4 năm 2021; tuy nhiên, tốc độ phục hồi vẫn còn chậm, chưa đồng đều ở các lĩnh vực. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết và phù hợp trong tình huống đặc biệt này.

“Tôi thống nhất cao với 5 quan điểm lớn và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Tờ trình của Chính phủ; đồng thời đề nghị, Nghị quyết cần phải lấy thêm ý kiến của hai đối tượng rất quan trọng là người dân và doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính khả thi, khả năng hấp thụ và kích thích cho sự phát triển”, đại biểu Nguyễn Duy Minh đề xuất.

Đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, đại biểu Nguyễn Duy Minh kiến nghị mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng là người thuê trọ ở ngoài khu công nghiệp; bên cạnh đó, thống nhất với việc cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho đến khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch COVID-19 theo phương án bằng tiền, hiện vật.

Theo đại biểu Trần Đình Chung, cần nghiên cứu, xem xét, xác định một trong hai phương án giữa việc hỗ trợ bằng tiền hay hỗ trợ bằng những chính sách cụ thể; đồng thời, việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng cần trên cơ sở rà soát cụ thể các mặt hàng thực sự cần thiết để phục vụ kích cầu thị trường, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi. Về chính sách tăng nguồn thu, tiết kiệm chi trong năm 2021 để sử dụng cho việc hỗ trợ thuê nhà cho người lao động, đại biểu Trần Đình Chung đề nghị cần xác định các mức hỗ trợ cụ thể, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, công bằng, tạo điều kiện cho người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Đại biểu Trần Đình Chung phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Đại biểu Trần Chí Cường cho rằng, chính sách tài khóa chủ yếu tập trung vào nguồn chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chưa tính toán, dự báo nguồn kinh phí dự kiến được cộng hưởng từ nguồn lực xã hội sẽ tham gia vào chương trình. Mặt khác, nên xác định mức vốn cụ thể đối với việc bố trí NSNN để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai đoạn 2021-2023, để tính toán chung trong gói tài khoá này.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tổ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc Chính phủ ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trình Quốc hội vào thời điểm này là rất phù hợp và cần thiết. Trong đó, nhóm giải pháp tăng bội chi ngân sách nhà nước để có nguồn thực hiện Chương trình, với tổng số tiền là 240 nghìn tỷ đồng trong 2 năm 2022-2023 là một trong những giải pháp rất quan trọng và hết sức cần thiết. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng thống nhất cao với giải pháp tiếp tục miễn, giảm thuế khoảng 64 nghìn tỷ đồng trong năm 2022 và tính vào bội chi NSNN tương ứng; giải pháp tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai đoạn 2021-2023, với mức tăng được tính toán và kiểm soát.

“Việc cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho đến khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch COVID-19 chính là biện pháp hết sức cần thiết để huỷ động nguồn lực xã hội vào công tác phòng, chống dịch. Để giải pháp này được triển khai hiệu quả, cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ”, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu.

Uỷ viên Trung ương, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận phiên thảo luận tổ

Theo Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, việc giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công của Chương trình và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trong quá trình điều hành chính sách hỗ trợ đầu tư công, để bảo đảm thực hiện hiệu quả và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của Chương trình trong 2 năm 2022-2023 là phù hợp và vẫn đảm bảo được cơ chế giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ trong quá trình sử dụng vốn đầu tư công.

“Nghị quyết cần nêu rõ nội dung Chính phủ chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai và báo cáo với Quốc hội ở các kỳ họp; đồng thời, phải nhấn mạnh về công tác giám sát việc triển khai thực hiện. Mặt khác, kiến nghị Quốc hội xem xét kéo dài thời gian thực hiện chương trình cho phù hợp với thưc tiễn triển khai”, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề xuất.

Nguồn: danang.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục