Sở Tài chính đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công

 Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dung tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, trong đó có mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công và đề ra giải pháp phải đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tăng cường kết nối giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán với cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thanh toán điện tử đối với các khoản phí, lệ phí, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí.

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thực hiện 34 thủ tục dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Trong đó, thủ tục hành chính “Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành” phát sinh số lượng hồ sơ nhiều, bình quân hằng năm phải xử lý và thực hiện thu phí thẩm định khoảng 500 đến 600 hồ sơ. Với chủ trương hạn chế dùng tiền mặt trong thanh toán, từ năm 2019 đến nay Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả đã hướng dẫn các đơn vị chủ hồ sơ chuyển khoản chi phí thẩm định qua tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc nhà nước Đà Nẳng, số lượng hồ sơ chuyển khoản thanh toán chi phí thẩm định trong năm 2019 đến nay đạt 100%.

Việc thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt trong thu phí tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị được lấy kết quả nhanh hơn, không phải tạm ứng để nộp tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả khi lấy kết quả, giảm các khâu trung gian liên quan đến việc thu, nộp, kiểm đếm tiền.
Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại trên địa thành thành phố Đà Nẵng, tình hình diễn biến dịch ngày càng phức tạp, theo đó thành phố đã phải ban hành các Chỉ thị và Quyết định chỉ đạo áp dụng thực hiện một số biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố như thực hiện giãn cách xã hội, dừng các hoạt động trên địa bàn thành phố,… các hoạt động hành chính nói chung và công tác giải quyết các thủ tục dịch vụ công phải thực hiện theo hình thức trực tuyến, công tác thu phí, chi phí không dùng tiền mặt càng cho thấy tính phù hợp và rất cần thiết./.
Trần Thị Kim Oanh

Tin tức khác cùng chuyên mục